من هر جا بمانم مثل آب راکد می گندم

باید مسافر بود وهمیشه در راه بود

هیچ شهری آخرین شهر نیست وهیچ چشمه ای آخرین چشمه نیست

من مرد راه و سفرم، ولگرد وکوله بار بردوش…

ابن مشغله – نادر ابراهیمی

ارتباط با من

    نام شما (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    موضوع

    پیام شما